ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

URL : https://forms.gle/kEVWdh7fvkupQA896 

ระยะเวลาในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

วันที่ 19-25 มิถุนายน 2566 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปีการศึกษา 2566

แผนที่โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม