Facebook โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่

ข้อมูลการติดต่อ

โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่

ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

หมายเลขโทรศัพท์ 034-762902

อีเมล์ chuchi2561@gmail.com

 

สายตรงผู้บริหาร

นายนาวิน แกละสมุทร

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่

โทรศัพท์ 086-1077819

อีเมล์ mahamax52@gmail.com

 

ธุรการโรงเรียน

นางสาวศิริรัตน์ ธนิกกุล

โทรศัพท์ 095-9483520

อีเมล์ siriratnoo@gmail.com

วันและเวลาราชการ

 

สังคมออนไลน์

Facebook : ประชาสัมพันธ์ รร.บ้านฉู่ฉี่สมุทรสงคราม


แผนที่โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่

O1 O2   O3    O4    O5    O6    O7   08    09    010    011    012    013    014    015    016    017    018    019    O20    O21    O22    O23    
O24    O25    O26    O27    O28    O29    O30    O31    O32    O33    O34    O35    O36    O37    O38    O39    O40    O41    O42    O43